U ovih svih ovih godina rada, tokom kojih smo nastojali pružiti visoko kvalitetnu uslugu prevoza putnika, uspjeli smo održati zavidan nivo kvaliteta usluge što je rezultiralo stalnim rastom broja visoko rangiranih klijenata, kako fizičkih tako i pravnih lica. Ovom prilikom nećemo navoditi veliki broj fizičkih lica koja koriste naše usluge, a plaćaju karticom City Taxi.

 

REFERENC LISTA