Poštovani,

Period četvorogodišnje saradnje između Britanskog savjeta u crnoj Gori i kompanije City taxi obilježen je uspješnim poslovanjem i visokom profesionalnošću.

Pored dobrog izbora vozila i profila kadrova koji čine da kompanija kvalitetno funkcioniše, City taxi je prepoznatljiv po nizu inovativnih tehnoloških rješenja. Među

njima je i satelitska taxi navigacija, koja omogućava brzo, pouzdano naručivanje vozila sa preciznim vremenom dolaska do klijenta. Elektronski sistem naručivanja vozila rezultira većim ugođajem prilikom vožnje, jer se ne mora slušati radio veza između dispečerskog centra i vozača.

Poručivanje vozila City taxi-ja ne iziskuje telefonski trošak usljed mogućnosti poziva na besplatni broj. Prednost za stalne, kao što je slučaj sa Britanskim savjetom, je sigurno dobijanje vozila u najbržem mogućem vremenskom periodu, uz minimalno vrijeme čekanja u najvećem broju slučajeva.

Specifičnost City taxi udruženja jeste i izbor u načinu plaćanja taxi usluga, koji ne mora biti samo gotovinski.

Sigurna vožnja je takođe jedna od odlika kompanije bez obzira na to da li se radi o kraćim ili dužim relacijama, u šta smo imali prilike da se uvjerimo tokom prethodne četiri godine.

Sve su ovo razlozi zbog kojih sa zadovoljstvom pišemo ovu preporuku.

S poštovanjem,

Britanski savjet Crna Gora

 
Preporuka British coucnile

 

 

Britanski savjet Crna Gora,