Card Service mogućnosti

card_service_citytaxi_podgorica_crna_gora

CARD SERVICE JE POSEBNO ODJELJENJE CITY TAXI KOJE JE NAMJENJENO KORISNICIMA TAXI USLUGA KOJI ZA PLAĆANJE KORISTE KARTICE CITY TAXI ILI BILO KOJU PLATNU KARTICU


Card Service korisnicima taxi usluga čini rezervaciju vozila icard_service_citytaxi_podgorica_crna_gora korištenje taxi usluge lakšom i bržom, vožnju ugodnijom, a praćenje utrošenih sredstava za taxi uslugu jednostavnim i ono više neće predstavljati problem. Naša kompanija sa posebnim senzibilitetom pristupa rješavanju problema koje imaju korisnici taxi usluga, te je u tom smislu i naša ponuda.

Card Service je prepoznao probleme, prije svega velikih kompanija koje u nastojanju da smanje svoje troškove raspuštaju svoje skupe vozne parkove i pristupaju alternativnim načinima organizovanja prevoza svojih zaposlenih. Tu nailaze na niz organizacionih problema. Sa kojom taxi kompanijom potpisati ugovor o saradnji? Kako znati koji su reperi standarda bezbjednosti i tehničke ispravnosti neke taxi kompanije? Koje su važeće cijene u nekoj taxi kompaniji? Na kraju pitanje svih pitanja jeste: Kako voditi evidenciju o utrošenim sredstvima u taxiju?

Sve su to pitanja na koja se odgovor teško dobija.

Pored velikih kompanija i uopšte pravnih lica, veliki udio profita taxi firme čine fizička lica ili narodnim jezikom rečeno, obični ljudi. Uvažavajući ovu činjenicu, Card Service je posebnu pažnju posvetio običnom korisniku koji je do sada uvijek bio po strani i van svih događaja koji su značili neki popust ili privilegiju, a koja je do sada bila rezervisana za velike poslovne korisnike. Naš stav je da smo tu zbog Vas, te smo s toga našu ponudu prilagodili Vašim potrebama i mogućnostima.

 

Zašto City Taxi kartica?

 

  • nema gotovine,card_service_citytaxi_podgorica_crna_gora
  • jednostavna i sigurna naplata,
  • precizna evidencija svih transakcija po kartici (karticama),
  • mogućnost pravljenja izvještaja o utrošku po određenoj kartici ili grupi kartica,
  • limitiranje kartice(a) po utrošku sredstava,
  • limitiranje po vremenu korištenja (npr. na radne dane i radne sate, od ponedeljka do petka, od 09:00 do 17:00h)
  • više kartica vezano za jedan master račun
  • pripejd vaučeri
  • dopuna taxi vaučera u vozilima City Taxi-ja

Korisnici Card Service sistema imaju mogućnost da nakon obavljene transakcije dobijaju obavještenje putem mail-a i sms-a, sa svim detaljima te transakcije kao što je broj vozila, datum i vrijeme transakcije, cijena, broj transakcije (potrebno u slučaju reklamacije) i sl.

 

 


 

Stranica namjenjena pravnim licima, korisnicima City Taxi kartice
Stranica namjenjena fizičkim licima, korisnicima City Taxi kartice

 


 

online booking