Novi način plaćanja usluga City Taxi-ja

Poštovani korisnici,

Zadovoljstvo nam je da vam nakon 5 godina poslovanja, u nizu inovativnih poslovnih rješenja iz naše djelatnosti, ponudimo još jedno kvalitetno rješenje, a tiče se načina plaćanjataxi usluga. U znak zahvalnosti na ukazanom povjerenju kao i u cilju povećanja kvaliteta usluge City Taxi je pokrenuo Loyalty Program koji će Vama, našim klijentima, omogućiti plaćanje taxi usluga putem kartica koje su proizvod zajedničkog rada City Taxi-ja koji iza sebe ima veliko iskustvo u organizovanju poslova taxi prevoza, i Global Card-a koji ima savremena tehnička rješenja potrebna za implementaciju jednog ovakvog sistema.Prije svega treba reći da je naglasak stavljen na bezbjednost transakcije. Prednost u odnosu na dosadašnji način rada je u tome što vozači ne upisuju ručno broj kartice već se podatak potreban za transakciju dobija skeniranjem QR koda sa vaše kartice što Vi morate potvrditi unosom PIN koda , a zatim se enkriptovan šalje na autorizaciju, čime je neutralisana mogućnost vozačevog uticaja na proces evidentiranja vožnje a samim tim su izbjegnute eventualne neprijatnosti vezane za vaše reklamacije na račun. Jedan od glavnih proizvoda proisteklih iz saradnje City Taxi-ja i Global Card-a je „Web aplikacija“ iz koje se dobija izvještaj koji sadrži niz podataka vezanih za korištenje taxi usluge koji će Vama omogućiti da troškove prevoza racionalizujete prateći ih na jedan inovativan način. Izvještaj dobijen iz „Web aplikacije“ sadrži:

- Vrijeme kada je vožnja obavljena,

- Naplaćeni iznos,

- Iznos popusta,

- Lokacijske usluge,

- Lokacija naplate,

- Pojedinačni utrošak,

- Utrošak po svim karticama vezanim za „Master“ račun (ova opcija je omogućenaadministratoru Master računa),

Navedene mogućnosti su samo dio novog sistema evidentiranja korištenja usluga i potrošnje u vozilima City Taxi-ja.

Veliku prednost sistema predstavlja mogućnost ograničavanja korištenja kartica i to po dva osnova:

1. Vremensko ograničenje korištenja, podrazumjeva da korištenje kartice ograničite samo na radno vrijeme koje navedete, kao i na (samo) radne dane.

2. Ograničenje potrošnje, podrazumjeva ograničavanje iznosa na mjesečnom nivou do kojeg može da se koristi ta kartica.

City Taxi je u saradnji sa Global Card-om u cilju jačanja dobrih poslovnih odnosa svim postojećim, ali i novim korisnicima usluga City Taxi-ja omogućio u promotivnom periodu popust na taxi usluge u iznosu od 10% od bruto cijene koju otkuca taximetar.

Pored toga Global Card nudi nekoliko servisa koji će u promotivnom periodu takođe biti besplatni, a to su:

1. Obavještenje o svakoj vožnji mail-om, (nakon svake vožnje na vaš mail račun u realnom vremenu stiže obavještenje sa detaljnim podacima o završenoj vožnji).

2. Obavještenje o svakoj vožnji SMS-om, (odmah po završetku vožnje stiže SMS na unaprijed definisan broj mobilnog telefona).Sigurni smo da će pomenute funkcije novog sistema doprinijeti unaprijeđenju korištenja usluge, te da će na taj način unaprijediti i vaše poslovanje u djelu uštede sredstava namjenjenih za prevoz.

Funkcije ovog sistema su korisne svima, prije svega zaposlenim u privatnim firmama, Vladinim tjelima ali i roditeljima koji zbog niske cijene taxija i obaveza na poslu angažuju djeci do škole taxi prevoz, kao i svima kojima je stalo da imaju preciznu evidenciju svojih troškova.U promotivnom periodu korištenje usluga Global Card-a kao što je Web aplikacija iz koje dobijate kompletan izvještaj, SMS i ostalo se neće naplaćivati. Nakon isteka promotivnog perioda usluge će biti naplaćivane po cjenovniku koji možete naći na sajtu Global Card-a. Zbog specifičnog rješenja identifikacije (QR kod) sve dosadašnje kartice će biti zamjenjene novim čija upotreba počinje 01.11.2011. godine, a sa tim danom prestaje važenje starih kartica. Prije preuzimanja novih kartica potrebno je da popunite pristupnicu koja vam je dostavljena uz ovaj dopis. Nakon potpisivanja pristupnice kontaktirajte kancelariju City Taxi-ja kako bismo preuzeli pristupnicu i dostavili vam nove kartice i ugovor sa Global Card-om na potpis. Novina je i u tome što su nove kartice po svom tipu „Pripejd“ , što znači da sredstva namjenjena za plaćanje taxi prevoza moraju biti uplaćena na račun prije korištenja usluga. Faktura za mjesec Oktobar će biti umanjena za iznos avansa koji ste uplatili u proteklom periodu, a u slučaju eventualne razlike u vašu korist sredstva će biti raspoloživa na novoj kartici odnosno „Master računu“.Sredstva koja ste namjenili za taxi prevoz uplaćujete na klijentski račun Global Card-a, a koja se rasknjižavaju onako kako se troše u vozilima City Taxija tj. onako kako je definisano ugovorom između City Taxi-ja i Global Card-a. U koliko uplaćujete na šalteru banke u polju za „poziv na broj“ upisati broj kartice odnosno „Master računa“.

Vaš City Taxi

 

Comments are closed.